Knjižnica

Nastala na fondu privatne knjižnice donatora Ante Topića Mimare, knjižnica Muzeja Mimara djeluje od 1989. godine. Kao specijalizirana knjižnica, namijenjena je ponajprije stručnim djelatnicima Muzeja, ali njezini su povremeni korisnici i stručnjaci iz drugih institucija (muzeja, galerija, instituta, s fakulteta i sl.). Privatna knjižnica Ante Topića Mimare, otkupljena od donatora 1981. godine, imala je 1485 svezaka, a 1987. godine dodatnih 520 svezaka knjižnici je darovala donatorova obitelj nakon njegove smrti, dakle iz tog izvora u knjižnicu je ukupno pristiglo 2005 svezaka. Gospođa Wiltrud Topić Mersmann, donatorova supruga, knjižnicu je godinama nastavila obogaćivati novim publikacijama. Budući da Mimarinu zbirku umjetnina čine djela europske i svjetske umjetničke baštine, knjige i izložbeni katalozi donatorove knjižnice ponajprije obuhvaćaju područje povijesti umjetnosti u rasponu od starog vijeka do kraja XIX. st., ali i područja arheologije, etnologije, povijesti i kulturne povijesti. Među zanimljivim naslovima i nakladničkim nizovima, ističu se zbirka aukcijskih kataloga iz vremena od početka do sredine 20. stoljeća te skupina umjetničkih leksikona, osobito Thieme-Becker Allgemeines Künstler Lexikon – izdanje iz 1907. – 1950. u 37 svezaka, kao i njegova suvremena inačica, ponovo pokrenuta 1992., tada u izdanju Saur Verlaga, odnosno od 2010. De Gruyter Verlaga, na koju je knjižnica i danas pretplaćena. U praksi kasnije nabave zadržan je prvotno definiran profil fonda te se nabavljaju pretežito recentni naslovi za potrebe kustosa koji rade na obradi zbirki. Redovitom razmjenom sa 104 svjetska i 66 hrvatskih muzeja i galerija (prilog 1. i 2.) u fond ipak ulaze i naslovi šireg profila (moderna i suvremena umjetnost, arhitektura, dizajn, grafička umjetnost i fotografija te nacionalna umjetnost). Osim što omogućuje popunjavanje fonda recentnim muzejskim izdanjima, razmjena je istodobno i izvanredan način promocije vlastitih izdanja i djelatnosti našeg muzeja diljem svijeta. Knjižnica je pretplaćena na 15 naslova strane stručne periodike, a 30-ak naslova stručnih muzejskih časopisa, godišnjaka, buletina i sl. dobiva razmjenom. Međunarodnom međuknjižničnom posudbom preko Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Muzej svojim korisnicima omogućuje posudbu publikacija i znanstvenih članaka iz inozemstva. Građa je od 1991. računalno obrađivana u programu CROLIST Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a nakon što je NSK napustio taj program, zapisi su konvertirani i od 2007. fond se obrađuje u programu K++, koji uz M++ za obradu muzejske građe i S++ za obradu dokumentacije čini cjelovit programski paket. Danas fond knjižnice obuhvaća 10 803 evidentirane jedinice bibliotečne građe i velik broj časopisa koji su arhivirani po godištima, ali za sada nisu elektronički obrađeni. Računalno su obrađene 8044 jedinice građe, što čini 75 posto ukupnog knjižničnog fonda.

Allgemeines Künstler Lexikon – izdanje od 1992. do danas

Thieme-Becker Allgemeines Künstler Lexikon – izdanje iz 1907. – 1950. u 37 svezaka