Muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Odjel dokumentacije – “Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara” – Muzej Mimara

Od svog otvorenja 1987. Muzej Mimara bio je dio tadašnjega Muzejsko-galerijskog centra. Dokumentacija  se vodila u sklopu zajedničke INDOK službe ove složene muzejsko galerijske institucije. Prvotnu dokumentaciju za cijelu instituciju, uključujući i Muzej Mimara vodila je Fanica Šeper, a od izdvajanja Muzeja Mimara kao samostalnog muzeja 1999. godine dokumentaciju je preuzela Sunčana Erdelji Kantor. Krajem 2016. godine istu preuzima Martina Matković. Muzejska dokumentacija “Zbirke umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara”  kao sustavno prikupljen, izrađen, organiziran i pohranjen skup podataka vodi se u računalnoj bazi podataka izrađenoj prema odrednicama Zakona o muzejima Republike Hrvatske. Današnji fundus muzeja, a nekadašnja privatna zbirka kolekcionara Ante Topića Mimare broji preko 3500 predmeta, a proširena je i novim akvizicijama. Primarna dokumentacija Muzeja Mimare obuhvaća najveću skupinu podataka o muzejskoj građi, te su za nju prvenstveno zaduženi kustosi. Sekundarna dokumentacija raspolaže određenim brojem inventarnih knjiga od kojih se dio odnosi i na audio-vizualne fondove te se svakodnevno nadopunjava i sustavno širi. Stručno–znanstvenim radom obrađuje se 17 fondova sekundarne dokumentacije: Inventarna knjiga hemeroteke, Knjiga evidencije o izložbama, Evidencija o konzervatorsko-restauratorskim postupcima, Evidencija o pedagoškim djelatnostima, Evidencija o stručnom i znanstvenom radu, Evidencija o izdavačkoj djelatnosti, Dokumentacija o osnivanju i povijesti muzeja, Evidencija posebnih događanja, Knjiga negativa, Fonoteka, Fototeka, Medijateka, Dijateka, Videoteka, Projekti, Dokumenti muzejske dokumentacije. Od 1987. godine Muzej Mimara dosegao je zavidan broj popratnih događanja kao i zapisanih izložaba. Muzejska dokumentacija Muzeja Mimare kao javno dobro i interes Republike Hrvatske dostupna je stručnim djelatnicima kao i javnosti.

baza podataka S++
Evidencija posebnih događanja

Dokumentacijski poslovi u Muzeju Mimara

Dokumentacija u Muzeju Mimara temelji se na Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi iz 2002. godine. Upisuje se u bazu podataka Modula za vođenje sekundarne dokumentacije S++. Nedavno smo uveli i noviju verziju integriranog muzejskog informacijskog sustava Modulor++ koji se za sada ne koristi kao primarna baza podataka. Svrha je vođenja muzejske dokumentacije da se preko pregledno i sustavno obrađenih fondova pruži točna informacija o muzejskoj građi, njezinom stanju, izložbama, drugim manifestacijama i aktivnostima muzeja, te o povijesti muzeja sa stručnog i znanstvenog aspekta.

Dokumentacija obuhvaća poslove organiziranja, planiranja i realiziranja poslova prikupljanja i obrade dokumentacije u okviru Odjeljka muzejske dokumentacije. Podrazumijeva unošenje dokumentacije u bazu podataka S++, vođenje dokumentacije o stalnom postavu te povremenim izložbama u Muzeju, zatim vođenje fototeke, hemeroteke, videoteke, dijateke, medijateke, projekata, evidencije o stručnom i znanstvenom radu, evidencije o pedagoškoj djelatnosti, evidencije terenskih izvještaja, zbirke digitalnih zapisa, prikupljanje i pohrana arhivske građe koja se odnosu na povijest ustanove.

Fondovi S++   

U Muzeju Mimara od 2016.g. upisuje se u sedamnaest fondova sekundarne dokumentacije:

1. Inventarna knjiga hemeroteke

2. Knjiga evidencije o izložbama

3. Evidencija o konzervatorsko-restauratorskim postupcima

4. Evidencija o pedagoškim djelatnostima

5. Evidencija o stručnom i znanstvenom

6. Evidencija o izdavačkoj djelatnosti

7. Dokumentacija o osnivanju i povijesti muzeja

8. Evidencija posebnih događanja

9. Knjiga negativa

10. Fonoteka

11. Fototeka 

12. Medijateka

13. Dijateka

14. Videoteka

15. Dokumenti muzejske dokumentacije

16. Projekti

17. Evidencija terenskih izvještaja

Izdavačka djelatnost / Evidencije o izložbama
Ispisane kartice fondova S++ pohranjene u arhivske kutije