Iz života donatora i kolekcionara Ante Topića Mimare – razglednice zatečene u Muzeju Mimara

Premda pripadamo digitalnom dobu brzih informacija, elektronskoj razmjeni aktualnih podataka, obavijesti na svim razinama komunikacija čija se informacija širi, množi i reproducira bez odgovornih mogućnosti kontrole. U tom istom valu masovnih medija kao sredstvo masovnog priopćavanja, elektronska pošta zamijenila je rukopis na papiru koji gotovo da je izumro a ti isti pisani rukopisi ulaze u povijest vrijedne dokumentacije.

Donator i kolekcionar Ante Topić Mimara za svog života razmijenio je razmijenio je sa suradnicima, prijateljima i obitelji zavidan broj razglednica.  Ukupno ih je sačuvano 234.  Razglednice su sukladno muzejskom poslu obrađene, opisane i uređene, zatim digitalizirane te na  kraju pohranjene u sobu muzejske dokumentacije Muzeja Mimara, gdje su preventivno zaštićene.

Prolazeći kroz povijest i kronologiju može se ustanoviti da se prema obradi radi o toniranim razglednicama na kartonu teže i lakše krupnoće, različitih dimenzija i motiva. Datiraju od oko 1900.-te pa sve do 80-tih godina 20. stoljeća. Neke sadrže tekst privatnog karaktera, te su obilježene sa žigovima i poštanskim markama. Ove razglednice spadaju u izuzetno važnu pisanu i dokumentarnu ostavština, jer ovdje nije samo sačuvan materijalni predmet, već i pisana vrijednost privatnog karaktera koja se odnosi na samog donatora, te kao uspomena nekih davnih vremena. Ambiciozni kolekcionar Ante Topić Mimara ovim je činom još jednom istaknuo vrijednost sabiranja.

Na našim područjima povijest razglednica datira u sredinu 19. stoljeća. Prvotno su to bile tvz. dopisnice ili razglednice na kojima je bio obojeni crtež koji je naknadno obrađen tehnikom tiska.

Rane ili pionirske razglednice datiraju u sam kraj 19. st. pa sve do kraja Prvog svjetskog rata. U zlatno doba ( nakon rane faze) razglednice postižu vrlo visoku popularnost, moderne su i brojne, interesantni materijalni svjedoci identiteta svojedobnog vremena, grada i mjesta, ali isto tako značajne kako na području umjetničke vrijednosti u smislu tehnike i izrade kao i u kompozicijskom oblikovanju. Od 1920-tih razglednice dosežu vrlo visoku grafičku i tiskarsku obradu, dok se motivi bitno ne mijenjaju.

Usavršena reprodukcijska tehnika i razvoj fotografije, doprinijeli su da se u 20. stoljeću razvije industrijska proizvodnja razglednica. Ove pak najčešće tiskaju privatne tvrtke ili organizacije, za razliku od dopisnica koje tiska pošta.

Krajem 20. st komunikacija na daljinu najčešće se postiže putem elektronske pošte, MMS i SMS porukama preko mobilnih uređaja te logično s time i način komunikacije postaje vidno promijenjen. Umjetničke reprodukcije, pejzaži, a naročito slike gradova kao turistički suveniri postali su predmet  kolekcionarstva, a iste sve više dobivaju na svojoj vrijednost.

Razglednice zatečene u Muzeju Mimara

Razglednici je primarna namjena dopisivanje. Po definiciji ispisanoj na web stranici Jezikoslovca razglednica je poštanska karta sa slikom grada, predjela i slično na jednoj strani dok je na drugoj ilustrirana dopisnica, što je definicija preuzeta iz Rječnika hrvatskog jezika Vladimira Anića[1]. Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika razglednicu opisuje kao poštansku kartu sa slikom grada, krajolika, spomenika i sl. koja se šalje obično s kakva putovanja[2].

Zatečene razglednice u Muzeju Mimara trenutno se čuvaju u Odjelu dokumentacije i  mogu se podijeliti prema zastupljenim i selektiranim motivima u tri skupine:

Prva podjela su one razglednice koje prikazuju motive gradova, trgova, mjesta, veduta, interijere značajnih kulturnih svjetovnih i sakralnih građevina. One su brojno manje i ima ih svega trideset i devet.

Druga skupina razglednica čini skupinu koja prikazuje poznata umjetnička djela sa motivima slika i skulptura visokih umjetnosti, kao i primijenjenih umjetnosti poput raznih umjetničkih predmeta kao što su križevi, sakralni predmeti i slično.

Trećoj skupini pripadaju razglednice privatnog karaktera. One na svom naličju prenose neku poruku ili doživljaj. Neke su upućena na donatora i kolekcionara Ante Topića Mimara, a s obzirom da su bile nekada pošiljke svoga vremena samim time sadrže i poštanske marke, pečate i žigove.

Sve tri gore navedene skupine dijele se unutar na sekundarne podjele kao što su atribucija i raščlamba mlađih i starijih, te na crno-bijele i razglednice u boji.

Pri opisu razglednica orijentirala sam se prema smjernicama Digitalne zbirke razglednica Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, koja je vrlo temeljito obuhvatila sve važne odrednice i atribute te s time dobila vrlo egzaktan, detaljan opis i cjelovitost. Digitalna zbirka razglednica Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu poslužila mi je kao primjer metode temeljem općeg pristupa građi materijala.


Nekoliko primjera razglednica iz navedenih skupina  zatečenih u Zbirki umjetnina Wiltrude i Ante Topić Mimara:

  1. Razglednice koje prikazuju motive gradova, trgova, mjesta, veduta, interijere značajnih kulturnih svjetovnih i sakralnih građevina

Naslov /  Ponte dei Sospiri

Materijalni opis  / razglednica u boji   

Nakladnik    /

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  / talijanski, engleski, njemački, španjolski           

Obuhvat / 20 stoljeće        

Prava / javno dobro

Naslov /  Frankfurt a. Main Wannebachhofchen

Materijalni opis  / razglednica c/b

Nakladnik  / Echte Photographie  

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  / njemački

Obuhvat / 20 stoljeće        

Prava / javno dobro

Naslov /  Granada: Capilla Real, Cripta de los Reyes Catolicos

Materijalni opis  / razglednica c/b

Nakladnik  /  

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  / španjolski, engleski

Obuhvat / 20 stoljeće        

Prava / javno dobro

Naslov /  Veduta

Materijalni opis  / razglednica c/b

Nakladnik  / 

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  /

Obuhvat / 20 stoljeće, 1965.g.    

Prava / javno dobro

Naslov /  Pisa, Torre pendente e abside del Duomo

Materijalni opis  / razglednica u boji

Nakladnik  /  Alterocca Terni – Italy

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  /

Obuhvat / 20 stoljeće

Prava / javno dobro

2. Razglednice koje prikazuju poznata umjetnička djela sa motivima slika i skulptura visokih umjetnosti, kao i primijenjenih umjetnosti poput raznih umjetničkih predmeta kao što su križevi, sakralni predmeti i slično.

Naslov /  Die Madonna della Tenda, Raffael (1483-1520)

Materijalni opis  / razglednica u boji

Nakladnik  /  Hirmer Verlag, Munchen

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  /  talijanski

Obuhvat / 20 stoljeće

Prava / javno dobro

Naslov /  Der Heiratskontrakt, Alber Amker

Materijalni opis  / razglednica c/b

Nakladnik  / 

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  /

Obuhvat / 20 stoljeće

Prava / javno dobro

Naslov /  Križ

Materijalni opis  / razglednica c/b

Nakladnik  /  Buchhandlung G.D. Baedeker, Essen

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  / njemački

Obuhvat / 20 stoljeće

Prava / javno dobro

Naslov /  Greco, Entierro del Conde de Orgaz

Materijalni opis  / razglednica u boji

Nakladnik  /  Ediciones artisticas offo los mesejo

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  / španjolski, engleski, njemački

Obuhvat / 20 stoljeće

Prava / javno dobro

3. Trećoj skupini pripadaju razglednice privatnog karaktera. One na svom naličju prenose neku poruku ili doživljaj. Neke su upućena na donatora i kolekcionara Antu Topića Mimara, a s obzirom da su bile nekada pošiljke svoga vremena samim time sadrže i poštanske marke, pečate i žigove.

Naslov /  Battaglia con cavalli, Leonardo

Materijalni opis  / razglednica u boji

Nakladnik  /  Riproduzione vietata

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  / talijanski

Obuhvat / 20 stoljeće

Prava / javno dobro

Naslov /  Grgur Ninski

Materijalni opis  / razglednica c/b

Nakladnik  /  Turistički savez Srednje Dalmacije – Split

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  / hrvatski

Obuhvat / 20 stoljeće

Prava / javno dobro

Naslov /  Cellospielender Monch

Materijalni opis  / razglednica u boji

Nakladnik  /  Kunstverlag Fingerle & Co

Vrsta / vizualna građa, razglednica   

Zbirka /  trenutni smještaj muzejska dokumentacija Muzeja Mimara

Format / image/jpg     

Jezik  / njemački, engleski

Obuhvat / 20 stoljeće

Prava / javno dobro

[1] Anić Vladimir, Rječnik hrvatskog jezika, Novi Liber, Zagreb, 1994, str. 872

[2] Veliki rječnik hrvatskog standardnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2015, str. 1297